none
none

Gabinet Psychologiczny

Konsultacje Psychologiczne

Psychoterapia indywidualna

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
 Psychoterapia to cykl spotkań w postaci sesji psychoterapeutycznych. Celem psychoterapii jest poprawa jakości życia w takich obszarach, jak zdrowie somatyczne i psychiczne, relacje z innymi ludźmi, sprawy rodzinne, zawodowe itd.

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają 2-3 spotkania konsultacyjne. Podczas nich Klient przybliża terapeucie swój problem, zaznajamia się z osobą terapeuty, oswaja się miejscem i sytuacją rozmowy terapeutycznej. Podczas konsultacji zawierany jest także tzw. kontrakt, czyli umowa między Klientem a terapeutą, dotycząca obszaru terapii, stosowanych metod, kwestii formalnych.

W zależności od potrzeb uczestnika terapii, psychoterapia może przybrać postać procesu krótko lub długoterminowego. Psychoterapia krótkotermionowa trwa nie dłużej niż kilka miesięcy. Psychoterapia długoterminowa trwa rok i więcej. Za każdym razem decyzja o długości trwania terapii jest podejmowana w dialogu Klienta z terapeutą i opiera się na trafnym rozpoznaniu potrzeb konkretnego uczestnika terapii.
 
W PAIDAGOGOS pracujemy metodą Gestalt. Jest to całościowe podejście terapeutyczne, które na równi uwzględnia czynnik emocjonalny (uczucia), poznawczy (myśli), behawioralny (zachowanie) i środowiskowy (otoczenie osoby)
w funkcjonowaniu człowieka.

Oferujemy psychoterapię dla:
  • osób dorosłych
  • dzieci i młodzieży
  • par/małżeństwCennik:

Sesja psychoterapii (50 minut): 100 zł


 
Partnerzy:
Zobacz nasz profil na:
Facebook
GoldenLine
Google+ Gabinet Psychologiczny PAIDAGOGOS Gliwice
undicom.pl
Undicom Gliwice
created by